Back to top

SUSHIGO

Airport Survival Ep.2 : อ้าว กระเป๋าหาย ทำไงล่ะเนี่ย

เราคงเคยดูข่าวกันใช่ไหมว่าที่สนามบินมีนักท่องเที่ยวที่กำลังจะมารับสัมภาระของตัวเองแล้วค้นพบว่าสัมภาระของเราหายไป อย่างไม่น่าเชื่อ 
.
บอกเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก แม้ว่าทางสนามบิน จะมีมาตรการที่คอยดูแลกระเป๋านักท่องเที่ยว 
แต่เหตุการณ์เหล่านี้ ก็อาจเกิดขึ้นได้ 
.
วันนี้เราจะมาบอกวิธีการรับมือหากเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับคุณ 

วิกฤตนี้ เราต้องเป็นผู้รอดเท่านั้น!!